Xe chở hóa chất, Axit

Xe chở hóa chất, Axit

Xe nhập khẩu nguyên chiếc, đồng bộ. Xe đóng trong nước. Đảo bảo chất lượng chính hãng.