Xe tải FAW Giải Phóng

Xe tải FAW Giải Phóng

- Công ty ô tô Giải Phóng có kinh nghiệm nhập khẩu, sản xuất và lắp ráp xe tải kinh nghiệm lâu năm tại Việt Nam.

- Những sản phẩm của Công ty mang tính chất rất thực dụng với thị trường nội địa.

- Cùng với chất lượng sản phẩm rất đồng bộ. Nên việc thay thế, sửa chữa rất đơn giản.

Thương hiệu